banner

วัยอนุบาล

anubanl

เด็กน้อยที่เพิ่งเข้าสู่รั้วโรงเรียน เป็นวัยเเรกที่พร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เเละต้องปรับตัวเองให้สามารถเข้ากับสังคมให้ได้

วัยมัธยม

high-school

เด็กวัยอันตราย ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่ต้องการคำปรึกษามากที่สุด พร้อมทั้งยังเป็นวัยเสี่ยงที่จะเดินทางที่ถูกหรือเดินทางที่ผิด

วัยประถม

pratom

เด็กวัยใสที่ชีวิตกับลังอยู่ในวัยเรียนรู้ อยากรู้อยากเห็น เเละพร้อมที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ มากขึ้นจากการเล่น เเละสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

วัยมหาลัย

university

เด็กโตที่กำลังต้องค้นหาตนเองในการเลือกสาขาวิชาที่จะไปประกอบอาชีพ ในวัยนี้จะต้องมีความรับผิดชอบอย่างมาก เพราะกำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว

round-logo

เว็บไซต์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ จะเป็นความรู้เเละเเนวความคิดที่ดีสำหรับการดูเเลเด็กๆ ให้สามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมได้ โดยได้รับการร่วมมือจากสถาบันครอบครัวเเละสถาบันโรงเรียนร่วมกัน

Help!