การดูแลลูก หากพ่อและแม่คือคู่รักเกย์

gay-family

ตอนนี้ในโลกปัจจุบันประเด็นคู่รักเพศเดียวกันถือเป็นสิ่งที่ไม่หยิบยกขึ้นมาพูดคงไม่ได้ เนื่องจากโลกของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวไกล ทั้งสังคมยังเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นในการยอมรักคู่รักเพศเดียวกัน โดยในปัจจุบันมีเปิดโอกาสให้คู่รักเพศที่สามสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างคู่รักเพศปกติแล้ว ทั้งยังมีเทคโนโลยีที่จะทำให้คู่รักเกย์สามารถมีลูกสืบสกุลได้ไม่ต่างกับคู่รักชายหญิงเลย ซึ่งในเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งที่โลกของเราได้มีการพัฒนาและยอมรับมากยิ่งขึ้น แต่หากมองไปในด้านของเด็กที่เกิดมาเป็นลูกของเพศที่สาม ที่มีพ่อและแม่เป็นผู้ชาย ก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกับเด็กสักหน่อยหนึ่ง เพราะสังคมข้างนอกนั้น ถึงแม้ว่าจะได้รับการยอมรับ แต่ก็ยังไม่ทุกคนที่ยอมรับกับเรื่องนี้ได้ ทำให้เด็กอาจจะต้องรับฟังเรื่องที่ตนเองแตกต่างจากครอบครัวอื่น จนอาจกลายเป็นปมด้อยได้ ซึ่งในส่วนนี้คู่รักเกย์ที่รับหน้าที่เป็นพ่อและแม่ของเด็ก ควรต้องความเข้าใจต่อลูกอย่างชัดเจน เพราะเชื่อว่าคู่รักเกย์ที่ต้องการมีลูกและทำแบบนี้ เพราะเป็นความต้องการที่จะมีอย่างแท้จริง ที่เกิดขึ้นจากความรักของผู้ที่พร้อมจะเป็นพ่อและแม่ของเด็กคนหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นความรักที่สวยงาม คู่รักเกย์จึงต้องให้ความรักความอบอุ่นต่อลูกให้มากๆ มอให้ขาดหรือบกพร้องไปต่างคู่รักเพศชายหญิง ทั้งนี้ยังต้องให้ลูกรับมือกับฝีปากคนที่จ้องจะพูดให้เกิดความไม่สบายใจด้วย ทั้งของผู้ใหญ่และเด็กในสังคมของลูก ซึ่งเรื่องนี้จัดเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ทุกคนควรทำความเข้าใจ ไม่ใช่เฉพาะแค่คนในครอบครัวเท่านั้น แต่บุคคลภายนอกก็ต้องเคารพ และมีมารยาทที่จะไม่พูดจาให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีด้วยเช่นกัน