ครอบครัวควรเรียนรู้ที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเด็กๆ

talk-family

ครอบครัวจัดเป็นสถานที่เรียนรู้ที่แรกสำหรับเด็กๆ พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เปรียบเสมือนครูคนแรกของลูกๆ ที่สั่งสอนการดำเนินชีวิต การกิน การเป็นอยู่ต่างๆ โดยที่เด็กๆ จะเป็นไปตามแนวทางที่ผู้ปกครองสอนหรือลักษณะของครอบครัว ซึ่งสิ่งนี้จะรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านด้วย สังคมใกล้เคียงต่างๆ ซึ่งในสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีผลต่อสภาพจิตใจของเด็ก ที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ได้เห็นอยู่ในชีวิตประจำวันและลอกเลียนแบบตาม ซึ่งตัวเด็กเองอาจไม่ได้รู้ถึงคุณและโทษของการกระทำในนั้นๆ พ่อแม่และคนในครอบครัว จึงมีหน้าที่ในการปลูกฝังสิ่งที่ดีๆ ให้แก่เด็ก ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ อย่างเข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไป ผิด ชอบ ชั่ว ดี รู้หลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ได้ และเกินทางในแนวทางที่ถูกที่ควร โดยการสอนนั้นไม่ควรปิดกั้นให้เด็กๆ ไม่รู้ในทุกๆ เรื่อง เมื่อเขาสงสัย ควรอธิบายอย่างใจเย็นและค่อยๆ ทำให้เด็กนั้นซึมซาบถึงเหตุผลว่าทำไมถึงทำได้ ทำไมถึงทำไม่ได้ เพราะเด็กๆ ทุกวัย ล้วนแต่มีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ และต้องการเรียนรู้ หากพ่อและแม่ทำตัวให้เด็กๆ เป็นที่ปรึกษาได้ง่าย และทำให้พวกเขามั่นใจว่าครอบครัวเป็นที่สุด สามารถปรึกษาและพูดคุยได้ทุกเรื่อง จะส่งผลดีให้กับเด็กเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าครอบครัวจะแนะนำแต่สิ่งดีๆ ให้แก่ลูกหลานอย่างแน่นอน กลับกันถ้าเด็กไม่มีความมั่นใจที่จะปรึกษากับคนในครอบครัว แล้วไปปรึกษาบุคคลอื่น เพื่อน หรือใครก็ตามนอกบ้าน ก็อาจจะทำให้ลูกเดินทางที่ผิดได้ ซึ่งอาจจะร้ายแรงมากถึงอนาคตของเด็ก ซึ่งในส่วนนี้ทางครอบครัวจึงควรให้ความสำคัญให้มากๆ เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาของเด็กๆ