ครอบครัวต้องเป็นเสาหลักให้แก่เด็กๆ เข้าใจและอยู่เคียงข้างเขาเสมอ

family

เด็กๆ ทุกวัย ไม่ว่าจะวัยอนุบาล , วัยประถม , วัยมัธยม หรือวัยมหาลัย ก็ล้วนแต่ต้องการความรักจากครอบครัวอยู่เสมอ เพราะทุกช่วงเวลาของเด็กมีความผูกพันใกล้ชิดกับครอบครัวอย่างมาก พ่อและแม่จึงควรทำหน้าที่เป็นเสาหลักที่ดีของครอบครัวในการมอบความรัก ความอบอุ่นให้แก่เด็กๆ โดยแสดงให้เห็นอย่างไม่เขินอายถึงความรักที่มีต่อลูกๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้สัมผัสถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัว ทั้งสถาบันของครอบครัวควรที่จะให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอ คอยตักเตือนหากลูกเดินทางผิด และแนะนำแนวทางสว่างให้กับลูกอย่าเต็มใจและจริงจัง โดยไม่มีการแสดงอารมณ์ต่างๆ ที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่ดี เพราะมิเช่นนั้นลูกๆ จะไม่มีความมั่นใจในสถาบันครอบครัวอีกต่อไป และไม่กล้าที่จะเข้าหาพ่อและแม่ แต่กลับจะไปเชื่อบุคคลนอกบ้านมากกว่า ซึ่งถือได้ว่าสถาบันครอบครัวจัดเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมาก ในการทำอะไรควรที่จะมีความเกรงใจและคิดถึงใจเขาใจเรา ถึงแม้ว่าจะโตกว่าหรือเด็กกว่า แต่ทุกวัยล้วนมีจิตใจและความรู้สึก ความรักของครอบครัวจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่จะทำให้เด็กๆ ก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรค์ในชีวิต โดยมีครอบครัวที่เป็นที่รักคอยให้กำลังใจ ทำให้เด็กๆ มีความรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะก้าวผ่านอุปสรรค์ต่างๆ โดยไม่มีความทุกข์หรือรู้สึกท้อถอยจนกลายเป็นการทำลายตัวเอง