จิตวิทยา สำหรับคนที่ต้องดูแลนักเรียนให้ดี

Teachers_psychology

จิตวิทยา สำหรับคนที่ต้องดูแลนักเรียนให้ดีจิตวิทยางานครูมีหน้าที่จะสอนเด็กนักเรียนของตัวเองให้ดีเพื่อมีการอบรมในวันที่เขาต้องก้าวขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ต้องค่อยดูแลปลูกฝังสิ่งต่างๆ เพื่อให้เป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า ส่วนในเรื่องของการดูแลนักเรียนนั้นจะต้องมองเข้าถึงในตัวเด็กให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เขาเปิดใจยอมรับในตัวเรา ถ้าเป็นครูต้องมีจิตวิทยาที่ดี โดยจะมีรูปแบบดังนี้

1.ความแตกต่างของแต่ละบุคคล

คนเราเกิดมาร้อยพ่อพันแม่ไม่รู้ว่าครอบครัวในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไร แล้วต้องมองดูถึงสติปัญญาของนักเรียนว่าได้ในระดับไหนแล้วสามารถจะเรียนได้ขั้นไหนการยัดเยียดให้เด็กต้องเรียนรู้ไวๆ ไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอน รวมไปถึงอารมณ์ในตัวเด็กเองเนื่องจากจะมี นักเรียนบางคนที่ไม่สามารถจะเข้ากับเพื่อนได้จนเป็นเด็กกดทำให้เสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทด้วย ต่อมาในส่วนของสภาพร่างกายนักเรียนในบางคนอาจจะเป็นโรคประจำตัวแล้วไม่กล้าที่จะบอกหรือไม่พร้อมในการทำกิจกรรมซึ่งเรื่องนี้อาจจะไปต่อยอดในทางด้านอารมณ์แล้วพวกเขาต้องการที่ปรึกษาในด้านนี้ด้วย ด้านวัฒนธรรมก็ถือว่าสำคัญอีกด้าน ในส่วนของครูต้องมองให้เห็นแล้วตระหนักให้มากแล้วต้องเสริมกับเด็กในเรื่องนี้ให้เยอะเพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนในห้องล้อเลียนกัน ต่อมาเรื่องของฐานะครอบครัวเด็กบางคนอาจจะมีดูถูกกันบ้างแน่นอน การเขม่น เรื่องนี้เราต้องบอกถึงความแตกต่างให้พวกเขาได้ฟังแล้วเก็บไปคิด

2.สัมพันธภาพที่ดีงาม

การจะดูแลเด็กเรียนให้ดีแล้วเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีงามจนให้นักเรียนต้องจดจำในสิ่งที่เราจะทำ เพราะความใกล้ชิด การดูแล การสื่อสารจะขาดไม่ได้เราต้องจับใจความในตัวเด็กว่าอยากคุยในเรื่องอะไรแล้วมันจะล็อคกันง่ายมากยิ่งขึ้น

ส่วนในด้านอารมณ์ของคนเป็นครูเพื่อที่ห้องเรียนนั้นมีความสงบมากยิ่งขึ้น ต้องยิ้มแย้ม รักเอ็นดู จะทำให้ผู้เรียนนั้นจะไม่รู้สึกกดดันแล้วเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกในเวลาต่อมาอย่างแน่นอน ถ้าหากเรามาในโมหดหน้ายักษ์มันคงไม่ใช่เรื่องดีไม่ว่าจะถามเด็กในเรื่องมีใครตอบได้บ้างเขาก็กลัวจะว่าโดนด่า เด็กนักเรียนจะไม่ยกมือเลย

3.กำลังใจเพื่อให้เด็กมีความคิดในด้านบวก

ข้อนี้จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วสำคัญมากที่สุดคุณครูต้องค่อยเป็นแรงสนับสนุนในวันข้างหน้า ต้องค่อยให้รางวัลชมเชยเด็กเสมอ แต่ต้องดูว่าชมในเรื่องไหน ซึ่งดูแล้วคุณครูบางคนอาจจะลืมในเรื่องนี้ไปก็ได้ห้ามละเลยเป็นอันขาด

การเลือกจะเป็นครูเป็นเรื่องยากแต่ถ้าคุณคิดจะทำก็ทำได้แน่นอน ครูอย่างเราก็พ่อ แม่ คนที่สองของเขาเพื่อที่ให้เขารักเราไว้วางใจ แล้วในวันข้างหน้าจะต้องเป็นครูที่ดีแน่ การมีจิทยาที่ดีร่วมไปอุดุมการณ์ต้องดีด้วยนะค่ะ