วัยประถม

pratom

เป็นช่วงเวลาที่เด็กกำลังซนเลยทีเดียว เนื่องจากที่เขาสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น เริ่มโตมากยิ่งขึ้น และเริ่มที่เรียนรู้ และมีความคิดที่แตกต่างมากยิ่งขึ้น จัดเป็นช่วงที่ห่วงเล่นเป็นพิเศษ เพราะอยู่ในช่วงเด็กวัยใสที่อยากมีเพื่อนเล่นอยู่ตลอดเวลา เด็กในช่วงประถมจะมีความอยากรู้อยากเห็นมากในเรื่องของการเล่น ซึ่งอาจมีมากกว่าการอยากรู้ตำราวิชาการ ทำให้เด็กในช่วงนี้สนใจที่จะเรียนรู้ในรูปแบบปฏิบัติ ไม่ค่อยชอบนักในเรื่องที่ต้องตั้งใจทำความเข้าใจกับมัน ซึ่งเด็กในช่วงนี้หากไม่สามารถทำงานหรือไม่เข้าใจในวิชาที่เรียน ก็อาจทำให้ไม่ชอบหรือไม่มั่นใจที่จะทำเรื่องนั้นๆ ไปเลย ทำให้ทางโรงเรียนและครอบครัว ควรที่จะสอนเด็กให้เข้าใจง่าย และพยายามทบทวนเนื้อหาอยู่เสมอ สอนให้เด็กเกิดความเข้าใจ หากเด็กนักเรียนหรือลูกยังทำไม่ถูกต้อง ต้องห้ามดุหรือทำให้เด็กตกใจ เพราะอาจทำให้เด็กเกิดความรู้สึกล้มเหลวและท้อต่อการเรียนรู้สิ่งนั้นๆ ไปได้ แต่ควรพูดด้วยถ้อยคำใจเย็น เช่น ไม่เป็นไรนะลูก เดี๋ยวเรามาลองทำกันใหม่นะจ้ะ การพูดแบบนี้จะทำให้เด็กไม่ตื่นกลัว และมีกำลังใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น และเมื่อเด็กนักเรียนหรือลูกสามารถทำได้ถูกต้องแล้ว อย่าลืมที่จะชื่นชมเด็ดขาด เพราะนี้จะทำให้เด็กมีความประทับใจ และอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากขึ้น เพื่อที่จะได้รับคำชมจากผู้ที่เป็นที่รักนั่นเอง ในเด็กช่วงนี้ชอบเล่นเป็นพิเศษ จึงควรอย่างมากที่จะสอดแทรกความรู้ด้วยการละเล่นหรือกิจกรรม เพื่อให้พวกเขาเกิดความสนุกในการเรียนรู้ และไม่เบื่อต่อการเรียน