วัยมหาลัย

university

ก้าวสู่ช่วงของวัยรุ่นอย่างเต็มตัว และเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ หากสำเร็จการศึกษาในช่วงของวัยมหาลัย ซึ่งในช่วงนี้จัดเป็นช่วงที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้ช่วงอื่นๆ เพราะเด็กเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ เริ่มมีความคิดต่างๆ ด้วยตนเอง โดยไม่ฟังความคิดเห็นหรือคำติเตือนจากพ่อแม่ ผู้ใหญ่เท่าที่ควร ทำให้อาจจะเป็นจุดเสี่ยงที่จะไม่สำเร็จการศึกษาได้ง่าย เนื่องจากการเรียนถึงในระดับการศึกษาปริญญาตรีของมหาลัยแล้ว จะต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูง เพราะรายวิชาต่างๆ จะค่อนข้างยากมากยิ่งขึ้น และมีการบ้านให้ทำเยอะทุกวิชา จึงต้องคำนวณเวลาให้ดี จัดแจงเวลาต่างๆ ให้เหมาะสม เพราะหากทำตัวเหลวไหล ก็อาจจะทำให้เกรดที่ออกมาไม่ดี จนถูกรีไทล์ออกจากมหาลัยได้หากเกรดเฉลี่ยไม่ถึงตามที่มหาลัยกำหนด ทั้งในการเรียนในระดับนี้ ทางอาจารย์จะไม่ค่อยเข้างวดเรื่องการส่งงานเท่ากับช่วงวัยการศึกษาที่ผ่านมา หากคุณไม่ส่งงาน คุณก็จะไม่รับคะแนน และจะไม่มีการทวงงานใดๆ ทั้งสิ้น หรือบางท่านอาจเข้างวดจนไม่ให้ส่งงานย้อนหลังได้เลย ทำให้เด็กอาจจะหมดสิทธิ์จากคะแนนในส่วนนั้น เด็กในวัยนี้จำเป็นมากที่จะต้องเรียนรู้ตนเองว่าตนเองต้องการอะไรในอนาคต เพื่อการเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด โดยเลือกจากความชอบและความเหมาะสมของตนเอง และควรอย่างมากที่จะต้องได้รับความสนับสนุนจากครอบครัว เพราะการเลือกเรียนสิ่งที่ชอบจะทำให้การเรียนสนุก และเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น ผลการเรียนก็จะออกมาดีจนน่าประทับใจมากกว่าการเรียนในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบ ทั้งการเรียนมหาลัยเป็นรับวุฒิปริญญาตรี จัดเป็นวุฒิการศึกษามาตรฐานที่ทุกคนควรมี หากต่ำกว่านี้ก็จะทำให้หางานทำได้ยากขึ้น และลำบากมากขึ้น การจบปริญญาตรีจะทำให้เป็นที่ยอมรับมากกว่าในการสมัครเข้าทำงาน ซึ่งเป็นหนทางของความสำเร็จของมนุษย์