วัยมัธยม

high-school

เด็กช่วงย่างเข้าสู่วัยรุ่น จัดเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างมีความอันตรายและมีความเสี่ยงสูง หรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเด็กเลยทีเดียว เด็กจะดีหรือไม่ดี ส่วนใหญ่จะแสดงออกให้เห็นในช่วงเวลานี้ ซึ่งเด็กช่วงนี้ค่อนข้างหัวรั้น ให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าครอบครัว จึงเป็นที่แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เพื่อนนั้น ไม่ค่อยเชื่อฟังคนในครอบครัวรวมถึงคุณครูที่โรงเรียน จึงอาจทำให้เดินทางที่ผิดที่ไม่ควรไปได้ เพราะเนื่องเด็กช่วงมัธยมก็ยังถือเป็นเด็กอยู่ การที่เด็กและเด็กปรึกษาหรือทำอะไรด้วยตนเอง รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ผิดวิธี ก็อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียใจ ซึ่งอาจร้ายแรงถึงชีวิตและอนาคตได้เลยทีเดียว ทางครอบครัวและโรงเรียนจึงควรที่จะดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด แต่ไม่ควรห่วงจนมากจนเกินไป เพราะเด็กในช่วงนี้กำลังฮอร์โมนพุ่งพล่าน อาจจะรู้สึกหงุดหงิดได้ง่ายหากมีคนมาวุ่นวายมากจนเกินไป ทางพ่อและแม่จึงควรที่จะแสดงความรักให้กับลูกอย่างเต็มที่ และทำให้เขามั่นใจว่าสามารถที่จะพูดคุยกับพ่อและแม่ได้ทุกเรื่องเหมือนดังเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งหากทำได้เช่นนี้แล้ว เด็กจะกล้าที่จะเข้ามาปรึกษากับครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าหากเด็กจะปรึกษาเรื่องราวต่างๆ ด้วยกันเอง ทั้งนี้ช่วงมัธยมปลายก็จัดเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน เพราะเด็กจะต้องเลือกสายอาชีพที่ตนเองอยากเป็น ซึ่งการที่เด็กเดินทางที่ตนเองชอบก็จะส่งผลให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น แต่หากติดเพื่อนจนต้องตามเพื่อนไปเรียนในสายวิชาที่ตนเองไม่ชอบหรือไม่ถนัด ก็อาจส่งผลเรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรืออาจต้องเสียเวลาเพราะเนื่องจากต้องเปลี่ยนสาขาวิชาที่ลง