วัยอนุบาล

anubanl

เด็กน้อยที่กำลังเริ่มต้องการการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมนอกบ้าน ซึ่งเด็กในวัยนี้จัดเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มออกสู่โลกกว้าง โดยการเข้าสู่รั้วโรงเรียนระดับอนุบาล ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงวัยนี้ เป็นช่วยที่ติดครอบครัวอย่างมาก เพราะยังไม่เคยห่างจากพ่อ แม่ และผู้ปกครองไปให้ ทำให้การเริ่มต้นของการเข้าเรียนของเด็กวัยนี้ จะต้องมีการร้องไห้ งอแงบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ทำให้ทางโรงเรียน ครูประจำชั้น ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นเด็กเล็กสุดในโรงเรียนที่ยังไม่มีประสบการณ์ชีวิตมากพอ คุณครูประจำชั้นจึงต้องดูแลอย่าใกล้ชิด ทั้งต้องสอนเนื้อหาความรู้ที่เหมาะสม ไม่ยากจนเกินไป โดยจะเน้นกิจกรรมให้เข้ากับสังคมเพื่อนในห้องให้ได้ โดยจัดสรรตารางเรียน ตารางเล่น และกิจกรรมให้ชัดเจน ทั้งยังต้องมีช่วงเวลานอนกลางวันสำหรับเด็กในช่วงวัยนี้ด้วย เพื่อการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ของเด็กวัยนี้ ทั้งเด็กในวัยนี้ยังต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยากรู้ อยากเห็น อยากเล่นกับสิ่งต่างๆ ที่ขวางหน้า ทางโรงเรียนและคนในครอบครัว จึงควรเปิดโอกาสให้เขาได้ฝึกฝน และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างเต็มที่ และคอยดูแลอย่างใกล้ชิด สอนให้เกิดความเข้าใจ และชี้แนะเด็กๆ ทำเรื่องที่ผิด ไม่ถูกไม่ควร เพราะเด็กในวัยนี้จัดเป็นผ้าขาว ที่สามารถสอนได้ง่าย การสั่งสอนและปลูกฝังสิ่งที่ดีให้ตั้งแต่เด็ก จะทำให้เด็กเหล่านี้มีความคิดต่างๆ ในเรื่องที่ถูกที่ควรเป็นพื้นฐาน และจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต