สิ่งที่ทำให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ

5ways
เชื่อว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กๆ ต้องอยากให้ลูกๆ ของตัวเองเติบโตมาเป็นคนที่ดีในสังคมและเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน แต่พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนคงไม่รู้หรือมองข้ามสิ่งที่จะทำให้เด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นคนที่เราตั้งใจที่จะให้เป็นตามที่ต้องการ และสิ่งที่มีผลมากในการสร้างเด็กให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพได้แก่
1.การดูแลเอาใจใส่ของคนในครอบครัว
การดูแลเอาใจใส่เด็กในวัยที่กำลังเจริญเติบโตนั้นคนในครอบครัวล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการที่จะทำให้เด็กๆ เหล่านั้นเติบโตมาในรูปแบบไหน เช่น การเอาใจใส่ การมีเวลาให้อย่างสม่ำเสมอ การอบรมสั่งสอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลมากในการเจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เติบโตมาแล้วเป็นคนที่มีปัญหา ส่วนใหญ่แล้วจะเกินเพราะคนในครอบครัว เช่น พ่อแม่ไม่เอาใจใจ พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ พ่อแม่ไม่ให้ความสำคัญ หนักสุดคือพ่อแม่แยกทางกันสิ่งเหล่านี้มีผลต่อจิตใจเด็กทั้งนั้น
2.อาหารการกินที่เหมาะสม
เรื่องของอาหารการกินก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญมากเช่นกัน เพราะการที่เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนต่อความต้องการของร่างกาย เด็กเหล่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดี การเจริญเติบโตทุกส่วนของร่างกายก็จะดีตามไปด้วย
3.สิ่งที่ทำให้มีความสุขทางกาย
ความสุขทางการเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรใส่ใจมากเช่นกัน เช่น การเลือกที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขทางกายได้ เพราะถ้าที่นอนดี เด็กนอนหลับสนิทนอนหลับสบายก็มีผลต่อร่างกาย เช่น สมอง อารมณ์เป็นต้น 4.สิ่งที่ทำให้มีความสุขทางใจ
เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นความสุขทางใจที่ดีที่สุดคือการให้รางวัล เช่น สอบได้ที่ 1 สอบได้คะแนนเยอะ เล่นกีฬาเก่ง หรือทำอะไรก็ตามที่ควรได้รับรางวัล สิ่งเหล่านี้ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเพราะการให้รางวัลหรือการตอบสนองความต้องการให้แก่เด็ก มีผลจะทำให้เด็กเหล่านั้นตั้งใจทำในสิ่งเหล่านั้นให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้รางวัลตามที่ต้องการ
ความสุขทางใจไม่ควรให้หรือทำอะไรตามใจเด็กมากจนเกินเพราะนั้นอาจจะทำให้เด็กเคยตัวและจะเอาแต่ใจตัวเอง
5.สถานศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่ดี
นอกจากบ้านแล้ว โรงเรียนหรือสถานที่ศึกษาถือว่าเป็นบ้านหลังที่ 2 สำหรับเด็กๆ เพราะฉะนั้นการเลือกโรงเรียนหรือสถานที่ศึกษาดีๆ มีเพื่อนๆดี มีสิ่งแวดล้อม ครู อาจารย์ที่ดี ก็มีผลต่อการมีประสิทธิภาพของเด็กเช่นกัน
สุดท้ายนี้การที่จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาให้เป็นคนที่มีคุณภาพก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองซะส่วนใหญ่ เพราะไม่ว่าจะเรื่องของการเลี้ยงดูเอย การเลือกของกินเอย การเลือกที่อยู่อาศัยเอย การเลือกโรงเรียนเอย การดูแลเอาใจใส่เอยล้วนแล้วขึ้นอยู่กับพ่อแม่ทั้งนั้น