เครือข่าย

เว็บไซต์เรื่องน่ารู้เมื่อเด็กๆ เข้าสู่รั้วโรงเรียน มีเครือข่ายการเรียนการสอนพิเศษ เพื่อให้เด็กๆ ได้เสริมความรู้มากขึ้น จากหมวดการเรียนการสอนในภาควิชาต่างๆ ที่มีคุณภาพ ซึ่งทุกสถาบันดังต่อไปนี้ จัดเป็นสถาบันการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานจนกลายเป็นที่ยอมรับอย่างมากภายในประเทศ

activeenglish davance enconcept kruandrews krulilie krumint krusomsri kumon languages-zone tutor wall-street-english we-by-the-brain