เกี่ยวกับเรา

logo

พลังแห่งการปลูกฝังสิ่งที่ดีให้เด็ก ระหว่างสถาบันครอบครัวและสถาบันโรงเรียน คือเส้นทางที่จะพาให้เด็กโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต นี้คือแนวคิดของพวกเราทีมงานเว็บไซต์ “เรื่องน่ารู้เมื่อเด็กๆ เข้าสู่รั้วโรงเรียน” (http://psychologystudents.org)

เว็บไซต์ของเรามีจุดประสงค์เพื่อนำสาระข้อมูลที่ของเด็กๆ ที่ครอบครัวและโรงเรียนควรที่จะกระทำต่อเด็กๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งการอบรมสั่งสอน วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแก่เด็ก เพื่อให้เด็กๆ ได้ซึมซับและเรียนรู้ในสิ่งที่ควรจะเป็น และเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตของคนที่มีคุณภาพ เพราะทีมงานของเราเชื่อว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี พลเมืองดีของสังคมได้นั้น จะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีจากสถาบันครอบครัวก่อน ซึ่งถือเป็นเหมือนโรงเรียน ที่ปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้แก่เด็กเป็นที่แรก หลังจากนั้นก็ให้สถาบันโรงเรียน ช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ทั้งเนื้อหาการเรียน การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม รวมถึงส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถือได้ว่าทั้งครอบครัวและโรงเรียนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีมีคุณภาพให้ได้ ทำให้เว็บไซต์ของเรา เข้ามาเปิดโอกาสในการแชร์เรื่องราว สาระความรู้ดีๆ ที่เหมาะสมแก่เด็ก เพื่อให้ผู้ใหญ่มีแนวโน้มการสอนและเข้าใจเด็กมียิ่งขึ้นของเด็กในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยอนุบาล , วัยประถม , วัยมัธยม และวัยมหาลัย ซึ่งเด็กๆ ในแต่ละช่วงเหล่านี้จะมีความคิดที่แตกต่างกัน ทั้งยังมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไปอย่างมาก ทำให้ผู้ใหญ่ต้องเตรียมตัวรับมือกับเด็กแต่ละวัยให้ได้ และหาวิธีการปลูกฝังความคิดต่างๆ ให้เด็กๆ นั้นอยู่ในลู่ทางที่ดีที่เหมาะสม เพราะเรามั่นใจว่า “ถ้าพ่อแม่พร้อม โรงเรียนพร้อม เด็กทุกคนก็พร้อมเช่นกัน”