lgbt-family

แนวทางสำหรับเด็กๆ ที่รักเพศเดียวกัน

ในโลกปัจจุบันของเรานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตประจำวันไปมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตใจของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะถ้าหากย้อนไปในสมัยที่มนุษย์กำเนิดขึ้นใหม่ๆ ผู้หญิงและผู้ชายจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องเพศสัมพันเพื่อเป็นการขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์สืบไปแต่ในยุคในสมัยปัจจุบันนั้น มนุษย์เรานั้นฝืนความเป็นธรรมชาติโดยการไปมีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันแบบ ชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง และยิ่งนับวันก็เริ่มมามากขึ้นซึ่งบางประเทศก็ยอมรับกับเรื่องนี้และได้เพิ่มสิทธิกับคนกลุ่มนี้ให้เท่าเทียมกับผู้อื่น เช่น การถูกมองไปในทางที่ไม่ดีดูไม่เหมาะสมกัน การแต่งงานกัน การมีครอบครัวและการอยู่ด้วยกันเป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มีผลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก เช่นเรื่องการรับมรดกแทนคู่ครอง ซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าคู่รักไม่ได้มีการจดทะเบียนก็ไม่สามารถรับมรดกแทนกันได้ ซึ่งสิ่งที่คู่รักเพศเดียวกันสามารถส่งมอบให้กันได้ในกรณีที่เสียชีวิตนั้นก็คือการทำประกันและระบุการยกมรดกให้กับคนรัก และนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตคู่กับคนที่รักเพศเดียวกันถ้าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่มีกฎหมายยอมรับเรื่องรักร่วมเพศก็ต้องศึกษาและใช้ชีวิตให้ดีเสียก่อน เพราะไม่อย่างนั้นจะต้องใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขและสมบูรณ์แบบได้เท่าที่ควร

Read more
gay-family

การดูแลลูก หากพ่อและแม่คือคู่รักเกย์

ตอนนี้ในโลกปัจจุบันประเด็นคู่รักเพศเดียวกันถือเป็นสิ่งที่ไม่หยิบยกขึ้นมาพูดคงไม่ได้ เนื่องจากโลกของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวไกล ทั้งสังคมยังเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นในการยอมรักคู่รักเพศเดียวกัน โดยในปัจจุบันมีเปิดโอกาสให้คู่รักเพศที่สามสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างคู่รักเพศปกติแล้ว ทั้งยังมีเทคโนโลยีที่จะทำให้คู่รักเกย์สามารถมีลูกสืบสกุลได้ไม่ต่างกับคู่รักชายหญิงเลย ซึ่งในเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งที่โลกของเราได้มีการพัฒนาและยอมรับมากยิ่งขึ้น แต่หากมองไปในด้านของเด็กที่เกิดมาเป็นลูกของเพศที่สาม ที่มีพ่อและแม่เป็นผู้ชาย ก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกับเด็กสักหน่อยหนึ่ง เพราะสังคมข้างนอกนั้น ถึงแม้ว่าจะได้รับการยอมรับ แต่ก็ยังไม่ทุกคนที่ยอมรับกับเรื่องนี้ได้ ทำให้เด็กอาจจะต้องรับฟังเรื่องที่ตนเองแตกต่างจากครอบครัวอื่น จนอาจกลายเป็นปมด้อยได้ ซึ่งในส่วนนี้คู่รักเกย์ที่รับหน้าที่เป็นพ่อและแม่ของเด็ก ควรต้องความเข้าใจต่อลูกอย่างชัดเจน เพราะเชื่อว่าคู่รักเกย์ที่ต้องการมีลูกและทำแบบนี้ เพราะเป็นความต้องการที่จะมีอย่างแท้จริง ที่เกิดขึ้นจากความรักของผู้ที่พร้อมจะเป็นพ่อและแม่ของเด็กคนหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นความรักที่สวยงาม[…]

Read more
family

ครอบครัวต้องเป็นเสาหลักให้แก่เด็กๆ เข้าใจและอยู่เคียงข้างเขาเสมอ

เด็กๆ ทุกวัย ไม่ว่าจะวัยอนุบาล , วัยประถม , วัยมัธยม หรือวัยมหาลัย ก็ล้วนแต่ต้องการความรักจากครอบครัวอยู่เสมอ เพราะทุกช่วงเวลาของเด็กมีความผูกพันใกล้ชิดกับครอบครัวอย่างมาก พ่อและแม่จึงควรทำหน้าที่เป็นเสาหลักที่ดีของครอบครัวในการมอบความรัก ความอบอุ่นให้แก่เด็กๆ โดยแสดงให้เห็นอย่างไม่เขินอายถึงความรักที่มีต่อลูกๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้สัมผัสถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัว ทั้งสถาบันของครอบครัวควรที่จะให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอ คอยตักเตือนหากลูกเดินทางผิด และแนะนำแนวทางสว่างให้กับลูกอย่าเต็มใจและจริงจัง โดยไม่มีการแสดงอารมณ์ต่างๆ ที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่ดี[…]

Read more
talk-family

ครอบครัวควรเรียนรู้ที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเด็กๆ

ครอบครัวจัดเป็นสถานที่เรียนรู้ที่แรกสำหรับเด็กๆ พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เปรียบเสมือนครูคนแรกของลูกๆ ที่สั่งสอนการดำเนินชีวิต การกิน การเป็นอยู่ต่างๆ โดยที่เด็กๆ จะเป็นไปตามแนวทางที่ผู้ปกครองสอนหรือลักษณะของครอบครัว ซึ่งสิ่งนี้จะรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านด้วย สังคมใกล้เคียงต่างๆ ซึ่งในสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีผลต่อสภาพจิตใจของเด็ก ที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ได้เห็นอยู่ในชีวิตประจำวันและลอกเลียนแบบตาม ซึ่งตัวเด็กเองอาจไม่ได้รู้ถึงคุณและโทษของการกระทำในนั้นๆ พ่อแม่และคนในครอบครัว จึงมีหน้าที่ในการปลูกฝังสิ่งที่ดีๆ ให้แก่เด็ก ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ อย่างเข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไป[…]

Read more