โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ความมั่งมันแล้วเป็นคนดีในอนาคต

Royal Police Cadet Academy

โรงเรียนในร้อยตำรวจ (Royal Police Cadet Academy : RPCA) ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนอยากเข้าไป สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ โดยพื้นที่โด่งดังสำหรับการเข้ารับสมัคร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่เล่าเรียนแล้วค่อยประสานวิชาความรู้ให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไปในความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเป็นนักเรียนใน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ต้องมีความมีวินัย มีการศึกษา ขยัน เพื่อที่วันข้างหน้าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในวันเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หากเรียนจบแบบภาคธรรมดาก็จะเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) ผู้ที่จบการศึกษาขั้นสูงจะอยู่ในระดับนักเรียนนายร้อยแถมจะได้การติดตั้งยศเป็นว่าที่ “ว่าที่นายร้อยตำรวจตรี” ซึ่งหากสำเร็จหลักสูตรในภาคเรียนโรงเรียนจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อมอบพระราชทานกระบี่

ธงชัยประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โบกสะบัดชัยความน่านับถือ

Police Thai

ธงชัยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ไหนจะต้องมีไว้เป็นเอกลักษณ์ประจำ ซึ่งธงชัยของ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะมีความเชื่อมั่นแล้วต้องมีความเคารพซื่อตรง แล้วที่นี่ยังมีชื่อธงที่เรียกว่า ธงชัยประจำกอง แล้วในวันที่จะให้นักเรียนทุกคนได้รู้คุณประโยชน์ต่างๆ โดยในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีจะทำการเอาอัญเชิญธงไปถวายทำพิธีถวายแล้วพร้อมปฏิญาณตนแล้วเดินรอบสวนสนามทั้งคณะนายตำรวจปกครองกับนักเรียนนายร้อยตำรวจทั้งหมด

หลักสูตร การเล่าเรียนเที่ควรรู้

Polise students

โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้มงวดมากในเรื่องนี้สำหรับการจบสูตร จะมีภารกิจที่ต้องทำจริงแล้วถือว่าเป็นข้อบังคับมากในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นเสาหลัก วิชาชีพ และ วิชาการ แล้วให้เป็นการหล่อหลอมให้มีลักษณะในการเป็นนายร้อยที่ดีต่อประชาชนในอนาคตข้างหน้า

หลักสูตรของนักเรียนที่จะหลักสูตรเป็นปริญญา 4 ปี เพื่อมุ่งเน้นคุณประโยชน์อันดีงามแล้วเป็นตำรวจแถวหน้าของเมื่อประเทศไทยมีดังต่อไปนี้ 3 ด้านด้วยกันเพื่อหล่อหลอมความเป็นตำรวจที่ดี

1.มีความรอบรู้ในระดับการจบการศึกษาปริญญาตรี

2.ได้ความรู้วิชาชีพพื้นฐานการทำงานตำรวจ

3.มีบุคลิกลักษณะงดงามมีความเป็นผู้นำในด้านตำรวจแล้วต่อไปโรงเรียนในร้อยตำรวจจะเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อุดมการณ์คติประจำใจ การเป็นตำรวจ

Students dream

เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปรานีต่อประชาชน

อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก

ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต